URL: null 
 

  Iнформацiя про органiзацiю

     У 1963 році за ініціативою академіка В.М.Глушкова, засновника української кібернетичної школи, було створене Спеціальне конструкторське бюро математичних машин і систем (СКБ ММС) Iнституту кiбернетики НАН України  як експериментальна, проектна і виробнича база. У липні 1992 року воно переросло у велику наукову організацію в галузі інформатики - Інститут проблем математичних машин і систем НАН України (ІПММС НАНУ).

У 2013 році колектив ІПММС НАН України відзначив 90-річчя від дня народження В.М. Глушкова та 50-річчя з моменту створення СКБ ММС. Цим знаменним ювілеям присвячена колективна монографія «Інститут проблем математичних машин і систем. 50 років наукової діяльності», яка видана в 2014 році.

Основні напрями дiяльнiсті згiдно зі Статутом інституту - створення наукових засад, розробка та впровадження в народне господарство i оборону держави iнформацiйних технологiй, автоматизованих систем рiзного призначення, засобiв обчислювальної технiки та систем їх програмного забезпечення, у тому числi:
- теорія та прикладні методи створення інформаційно-аналітичних систем підтримки прийняття рішень, зокрема ситуаційних центрів;
- розроблення методів математичного моделювання гідрометеорологічних явищ, забруднення навколишнього природного середовища, динаміки екосистем та створення на їхній основі комп’ютерних систем прогнозування й підтримки прийняття рішень з екологічної безпеки та раціонального природокористування;
- дослідження, створення і впровадження інформаційних, комунікаційних технологій, нейротехнологій, технологій інформаційної та кібербезпеки для різноманітних систем обробки інформації, включаючи системи автоматизації управління обладнанням та технологічними процесами, складні гарантоздатні комп’ютерні системи.

          У звязку з бурхливим розвитком наукових досліджень в галузі кібернетики на початку 60-х років особливу актуальність набула проблема практичного освоєння отриманих теоретичних розробок народним господарством і обороною країни.

До найбільш важливих розробок цього періоду слід віднести такі «піонерські» роботи, як:

    У 60-80 роках, які були ознаменовані величезними досягненнями вітчизняної науки і техніки в галузі космічних досліджень, СКБ ММС мало цілий ряд успішних розробок у цьому напрямі:

За останні 29 років колектив вчених інституту досяг значних успіхів у розвитку сучасної науки (найбільш вагомі результати відображені на слайдах).

   
Постійно якісно зростає науковий потенціал інституту: за 29 років існування організації у статусі науково-дослідного інституту 24 науковці захистили докторські дисертації, 58 - кандидатські.

      Роботи вчених нашої організації удостоєні 30-ти Державних премій СРСР, України та іменних премій НАН України, почесні звання лауреатів премій мають 47 співробітників. Крім того, науковці інституту мають різні відзнаки вищих органів законодавчої та виконавчої влади (ордени, почесні грамоти, тощо).