Розроблена методологія дослідження статистичної нестійкості фізичних величин і процесів. Встановлений зв'язок між статистично нестійкими процесами та фліккер-шумами. Запропоновані спосіб оптимізації процесів перетворення електромагнітної енергії та схема побудови генератора електричного струму промислової частоти, в якому, у порівнянні з існуючими генераторами, зменшене споживання механічної енергії при збереженні величини споживання електричної енергії на генерування струму.

Розроблені чисельно-аналітичні методи моделювання фізичних явищ в умовах невизначеності та методи розв’язання погано обумовлених завдань.

Розроблені чисельно-аналітичні методи моделювання фізичних явищ в умовах невизначеності та методи розв’язання погано обумовлених завдань.

Розроблена методика оцінки рівня статистичної стійкості фізичних процесів. Розвинута фізико-математична теорія гіпервипадкових явищ, що забезпечує опис реальних фізичних подій, величин, процесів і полів з урахуванням притаманної їм обмеженої статистичної стійкості. 

Розроблений метод коректної постановки завдання моделювання фізичних явищ в умовах невизначеності, а також досліджена можливість застосування отриманих результатів при рішенні погано обумовлених завдань. 

Розвинута фізико-математична теорія гіпервипадкових явищ. Отримані результати узагальнені у науковій монографії  Gorban I.I. The Statisical Stability Phenomenon (Феномен статистичної стійкості). - Springer, 2016. –   362 p. – ІSВN 978-3-319-43584-8.

Розроблена нова методика вимірювання фізичних величин в умовах порушення статистичної стійкості, що забезпечує суттєве підвищення точності вимірювання. В інтересах підвищення якості обробки тривалих сигналів та точності вимірювань і прогнозування розвитку подій вкрай необхідне поглиблене дослідження статистичної стійкості саме як фізичного феномена. Отримані результати узагальнені у науковій монографії Gorban I.I. Randomness and Hyper-randomness. – Springer, 2017. – 248 p.                   


      Останнє оновлення: Jun 12, 2018