УВАГА !

Iнститут проблем математичних машин i систем Нацiональної академiї наук України
(м. Київ, проспект Академiка Глушкова, 42)

oголошує набір до аспірантури-докторантури на конкурсній основі за такою спеціальністю:

   - 122 - Комп'ютерні науки.

    В аспірантурі форма навчання очна та заочна. 
    У докторантурі форма навчання очна.

        Правила прийому до аспірантури для здобуття наукового ступеня доктора філософії в ІПММС НАН України в 2018 році

      Правила прийому до докторантури для здобуття наукового ступеня  доктора наук в ІПММС НАН України в 2018 році

      Навчальний план аспірантури ІПММС НАН України на 2016-2020 роки 

     Пояснювальна записка до навчального плану аспірантури ІПММС НАН України на 2016-2020 роки 

     Освітньо-наукова програма доктора філософії в області комп’ютерних наук та інформаційних технологій

    Порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах) (постанова Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 р. № 261) 

        Наказ про зарахування до аспірантури ІПММС НАН України у 2016 році

     Консультації і прийом документів здійснюється кожний вівторок і четвер  (лабораторний корпус №1, кімната 514) з 10 до 14 години. 
   
Вступників до аспірантури-докторантури інститут забезпечує кваліфікованими науковими керівниками, консультантами з обраної спеціальності, а також курсами з підготовки і складання кандидатського мінімуму з іноземної мови, філософії та обраної спеціальності.


                ЛІЦЕНЗУВАННЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

- Відомості про навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої освіти. 
        - Відомості про інформаційне забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої освіти. 

                 ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА

      В інституті діє спеціалізована вчена рада Д 26.204.01 з захисту дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора та кандидата технічних наук за двома спеціальностями (05.13.06, 05.13.23), членами якої є співробітники ІПММС НАН України та вищих навчальних закладів Міністерства освіти і науки України.

АВТОРЕФЕРАТИ ТА ДИСЕРТАЦІЇ

         2015 рік

    1. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.13.06 - Інформаційні технології. Тема: "Інформаційна технологія розподілених об'єктів-обгорток для інтеграції моделей в системи підтримки прийняття рішень з екологічної безпеки". Здобувач - Євдін Євген Олександрович, науковий керівник - к.ф.-м.н., с.н.с., провідний науковий співробітник відділу математичного моделювання навколишнього середовища ІПММС НАН України Железняк Марк Йосипович. 

- Автореферат.
- Дисертація.
- Відгуки:
відгук першого опонента;
відгук другого опонента.
- Оголошення щодо захисту дисертації.

     2. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.13.06 - Інформаційні технології. Тема: "Інформаційні технології обробки просторово розподілених даних для прогнозу стоку води та радіаційних забруднень з річкових водозборів". Здобувач - Бойко Олексій Володимирович, науковий керівник - к.ф.-м.н., с.н.с., провідний науковий співробітник відділу математичного моделювання навколишнього середовища ІПММС НАН України Железняк Марк Йосипович. 

- Автореферат.
- Дисертація.
- Відгуки:
відгук першого опонента;
відгук другого опонента.
- Оголошення щодо захисту дисертації.

     3. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.13.06 – Інформаційні технології. Тема: "Експериментальне оцінювання надійності обладнання інформаційних систем в умовах малої статистики відмов". Здобувач – Стрельніков Павло Валерійович, науковий керівник – д.т.н., старший науковий співробітник, завідувач відділу ІПММС НАН України Федухін Олександр Вікторович.

 - Автореферат.
- Дисертація.
- Відгуки:
відгук першого опонента;
відгук другого опонента.
- Оголошення щодо захисту дисертації.

           2016 рік

    1. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.13.06 – Інформаційні технології. Тема: "Інформаційна технологія управління високотемпературними виробничими процесами за даними відеоспостереження". Здобувач – Ярмілко Андрій Васильович, науковий керівник – д.т.н., професор, завідувач кафедри програмної інженерії Чернігівського національного технологічного університету Литвинов Віталій Васильович.

- Автореферат.
- Дисертація. 
- Відгуки:
        відгук першого опонента;
відгук другого опонента.
- Оголошення щодо захисту дисертації.

       2. Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 05.13.06 – Інформаційні технології.  Тема: "Методи та моделі забезпечення сталої достовірності інформації у безпроводових системах передачі даних". Здобувач – Зайцев Сергій Васильович; науковий консультант –  д.т.н., професор, проректор з наукової роботи Чернігівського національного технологічного університету МОН України Казимир Володимир Вікторович.

- Автореферат.
- Дисертація.
- Відгуки:     
            відгук першого опонента;
            відгук другого опонента;
            
відгук третього опонента. 
- Оголошення щодо захисту дисертації.

   3. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.13.23 – Системи та засоби штучного інтелекту.  Тема: "Навчання динамічних нейронних мереж на задачах довгострокового прогнозування". Здобувач – Чернодуб Артем Миколайович; науковий керівник – д.т.н., старший науковий співробітник, завідувач відділу ІПММС HAH України Різник Олександр Михайлович. 

- Автореферат.
- Дисертація. 
- Відгуки:
            відгук першого опонента;
            відгук другого опонента.
- Оголошення щодо захисту дисертації.

2017 рік

 1. Дисертація  на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.13.06  Інформаційні технології. Тема: "Моделі та інструментальні засоби інформаційної технології підтримки університетських бізнес-інкубаторів ІТ-компаній". Здобувач  Савельєв Максим Володимирович; наковий керівник  д.т.н., професор, завідувач кафедри інформаційних технологій та програмної інженерії Чернігівського національного технологічного університету Міністерства освіти і науки України Литвинов Віталій Васильович. 

-Автореферат.
-Дисертація. 

- Відгуки:       
            відгук першого опонента;
            відгук другого опонента.
- Оголошення щодо захисту дисертації.

        2. Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 05.13.06 – Інформаційні технології. Тема: "Інформаційні технології підтримки прийняття рішень при побудові корпоративних інтегрованих інформаційних систем". Здобувач – Лисецький Юрій Михайлович; науковий консультант – д.т.н., професор, завідувач кафедри інтелектуальних інформаційних систем факультету інформаційних технологій Київського національного університету імені Тараса Шевченка МОН України Снитюк Віталій Євгенович.

-Автореферат.
-Дисертація. 
- Відгуки:       
             відгук першого опонента;
             відгук другого опонента;
             
відгук третього опонента.
- Оголошення щодо захисту дисертації.

        3. Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 05.13.06 – Інформаційні технології. Тема: «Методологія моделювання підтримки прийняття рішень у знання-орієнтованих інформаційних технологіях керування бурінням». Здобувач – Шекета Василь Іванович; науковий консультант – д.т.н., професор, завідувач кафедри програмного забезпечення автоматизованих систем Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу МОН України Юрчишин Володимир Миколайович.

-Автореферат.
-Дисертація. 
- Відгуки:       
             відгук першого опонента;
             відгук другого опонента;
             
відгук третього опонента;
             відгук додаткового опонента.
- Оголошення щодо захисту дисертації.

      4. Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 05.13.06 – Інформаційні технології. Тема: "Теоретичні основи автоматичного аналізу і синтезу логіко-лінгвістичних моделей текстових документів". Здобувач – Вавіленкова Анастасія Ігорівна; науковий консультант – д.т.н., професор, завідувач кафедри комп’ютеризованих систем управління навчально-наукового Інституту комп’ютерних інформаційних технологій Національного авіаційного університету Литвиненко Олександр Євгенійович. 

- Автореферат.
- Дисертація. 
- Відгуки:
             відгук першого опонента;
             відгук другого опонента;
             відгук третього опонента.
- Оголошення щодо захисту дисертації.

 Довідки за телефонами

 Аспірантура-докторантура:  526-44-56, e-mail:  aspirantura[at]immsp.kiev.ua.

 Спеціалізована вчена рада:  526-61-19, e-mail:  org[at]immsp.kiev.ua.


      Останнє оновлення: 12.06.2018