В Iнституті проблем математичних машин i систем Нацiональної академiї наук України функціонують аспірантура-докторантура за спеціальністю:

  - 122 - Комп'ютерні науки.

  В аспірантурі форма навчання очна та заочна. 

    У докторантурі форма навчання очна. 

УВАГА!  
Відповідно до Правил прийому до аспірантури у 2024 році для допуску до вступного іспиту з іноземної мови вступники повинні надати результати єдиного вступного іспиту (ЄВІ) за 2023 або 2024 рік із оцінкою за тест із іноземної мови не менше, ніж 130 балів та тест загальної навчальної компетентності (ТЗНК) не менше, ніж 100 балів.

        
ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ВСТУПНИКІВ 

ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ

ДОКУМЕНТИ ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ ДОКУМЕНТИ 

РОБОЧІ ПРОГРАМИ З НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН 

         ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА

 ОГОЛОШЕННЯ

 АКРЕДИТАЦІЯ ОНП "КОМП'ЮТЕРНІ НАУКИ"

 ГРОМАДСЬКЕ ОБГОВОРЕННЯ ПРОЄКТУ ОНП "КОМП'ЮТЕРНІ НАУКИ"

  ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК ТА УМОВИ НАДАННЯ ПЛАТНИХ ПОСЛУГ

 

 

      АВТОРЕФЕРАТИ ТА ДИСЕРТАЦІЇ


2019 рік

1.
 Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.13.06  Інформаційні технології. Тема: "Структурний метод обробки зображень і сигналів при змінній роздільній здатності". Здобувач – Шарипанов Антон Веніамінович; наковий керівник – к.т.н., старший науковий співробітник, старший науковий співробітник відділу теорії та практики систем обробки та відображення візуальної інформації Інституту проблем математичних машин і систем НАН України Калмиков Володимир Григорович. 

      2020 рік

1. Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 05.13.06 – інформаційні технології. Тема: «Методологічні основи інформаційної технології управління безпекою на основі ризик-орієнтованого підходу». Здобувач – Бєгун Василь Васильович; науковий консультант – д.т.н., професор, завідувач кафедри програмної інженерії Чернігівського національного технологічного університету МОН України Литвинов Віталій Васильович.

- Автореферат.
- Дисертація.

   2. Захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук «Інформаційні технології моделювання забруднення водних екосистем для комп’ютерної підтримки рішень з радіаційної безпеки»; спеціальність: 05.13.06 – інформаційні технології; здобувач – Беженар Роман Васильович; науковий консультант – д.ф.-м.н., професор, завідувач відділу математичного моделювання морських та річкових систем Інституту проблем математичних машин і систем НАН України Мадерич Володимир Станіславович.

- Автореферат.
- Дисертація.

  3. Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук «Моделі, методи та технічні засоби створення гарантоздатних керуючих комп’ютерних систем критичного призначення з двоканальною структурою обробки даних»; спеціальність: 05.13.06 – інформаційні технології; здобувач – Муха Артем Андрійович; науковий керівник – д.т.н., старший науковий співробітник, завідувач лабораторії гарантоздатних комп'ютерних систем для критичних технологій та інфраструктур Інституту проблем математичних машин і систем НАН України Федухін Олександр Вікторович. 

- Автореферат.
- Дисертація.

  4. Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук «Методи та інформаційна технологія оброблення архівних медичних зображень»; спеціальність: 05.13.06 – інформаційні технології; здобувач – Шкурат Оксана Сергіївна; науковий керівник – к.т.н., доцент, доцент кафедри програмного забезпечення комп’ютерних систем Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» Сулема Євгенія Станіславівна.

- Автореферат.
- Дисертація.

  2021 рік

  1. Захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук «Інформаційні технології прийняття рішень на основі модифікованих евристичних і еволюційних методів та алгоритмів для харчових підприємств»; спеціальність: 05.13.06 – інформаційні технології; здобувач – Грибков Сергій Віталійович; науковий консультант – д.т.н., професор, провідний науковий співробітник Інституту проблем математичних машин і систем НАН України Литвинов Валерій Андроникович.

 
 

 Довідки за телефонами

 Аспірантура-докторантура:  (044) 526-44-56, e-mail:  aspirantura_immsp[at]ukr.net

 Спеціалізована вчена рада:  (044) 526-55-03, e-mail:  ievlev[at]immsp.kiev.ua

 Комісія з питань академічної доброчесності:  (044) 526-44-56,
 e-mail:  aspirantura_immsp[at]ukr.net

 З питань перевірки на плагіат:  (044) 526-55-03, e-mail: natka_kn[at]ukr.net

Адреса інституту 

03187, м. Київ, проспект Академiка Глушкова, 42

 


      Останнє оновлення: 16.04.2024