ФУНДАМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
в ІПММС НАН України
 • ТЕХНОЛОГІЇ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ТА СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ:
  Морозов А.О., Баран Л.Б.,
  Кузьменко Г.Є., Литвинов В.А.
 • МАТЕМАТИЧНЕ ТА ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОБЧИСЛЮВАЛЬНИХ МАШИН І СИСТЕМ (COMPUTER SCIENCE): Литвинов В.В., Клименко В.П., Казимир В.В.

 • ВІРТУАЛЬНА РЕАЛЬНІСТЬ:
  Сапатий П.С.
 • МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ СКЛАДНИХ СИСТЕМ:
  Клименко В.П., Литвинов В.А., Литвинов В.В.  
 • МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА:
  Железняк М.Й., Мадерич В.С., Ківва С.Л., Ковалець І.В. 
 • РОЗПІЗНАВАННЯ ОБРАЗІВ:
  Вишневський В.В., Калмиков В.Г., Різник О.М. 

ПРИКЛАДНА СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ ІПММС НАН України

 • РОЗРОБКА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ (ІТ):
  ІТ: підтримка прийняття управлінських рішень: Морозов А.О., Клименко В.П.,
  Кузьменко Г.Є., Баран Л.Б., Литвинов В.А.
  ІТ: в галузі медицини:  Вишневський В.В. 
  ІТ: бази даних (БД), СУБД , бази знань (БЗ) і т. ін.:  Кузьменко Г.Є., Литвинов В.А.
  ІТ: обробки образів:  Вишневський В.В., Калмиков В.Г.
  ІТ: геоінформаційні системи (ГІС):  Литвинов В.А.
  ІТ: Інтернет та Інтранет-рішення:  Вишневський В.В., Литвинов В.В., Казимир В.В.
  ІТ: екологічної безпеки і природокористування:  Железняк М.Й., Мадерич В.С., Ківва В.Л., Ковалець І.В.
 • МОДЕЛЮВАННЯ ТА ІНЖЕНІРИНГ систем автоматизації управління (САУ):
  Морозов А.О., Кузьменко Г.Є., Баран Л.Б., Пилипенко Ю.Г., Литвинов В.А.,
  Вишневський В.В., Калмиков В.Г.
  САУ: для центральних та місцевих органів влади: Морозов А.О., Кузьменко Г.Є., Баран Л.Б.
  САУ: для підприємств та установ: Лутов С.Д.                                     
 • МОДЕЛЮВАННЯ ТА ІНЖЕНІРИНГ систем автоматизації технологічних процесів (АТП):
  АТП: високотехнологічних виробництв, в т.ч. - роботизованих: Морозов А.О., Лутов С.Д.
  АТП: комунального господарства: Лутов С.Д. 
  Енергозберігаючі світлодіодні системи освітлення: розробка та впровадження:
  Морозов А.О., Клименко В.П., Ієвлєв М.Г., Бутко В.Г.
 • МОДЕЛЮВАННЯ ТА ІНЖЕНІРИНГ систем спеціального призначення (ССП):
  ССП: стаціонарні та бортові швидкодійні високоінтелектуальні обчислювальні системи: Морозов А.О., Клименко В.П.
  ССП: системи медичної діагностики: Вишневський В.В.
  ССП: мініатюризовані засоби обчислювальної техніки, в.т.ч. нейрокомп'ютери: Різник О.М., Ященко В.О.
  ССП: радіолокаторні станції: Клименко В.П., Волобоєв В.П., Бондаренко Є.О., Горбань І.І. 
 • МОДЕЛЮВАННЯ ТА ІНЖЕНІРИНГ комплексних інформаційно-вимірювальних систем (КІВС):
  КІВС: випробування та діагностики складних зразків техніки: Стрельніков В.П.,
  Федухін О.В.
  КІВС: діагностика та сертифікація засобів обчислювальної техніки: Стрельніков В.П.,
  Федухін О.В.

      Останнє оновлення: Aug 11, 2017