16/06/2017

      У зв’язку з об’явою Верховною Радою України тендерної процедури «Технічне переоснащення зали засідань Верховної Ради України», що безпосередньо пов’язана з розробкою ІПММС НАН України – системою
«Рада 3», директором інституту академіком Морозовим А.О. підготовлено та направлено на адресу Верховної Ради України 
відповідного листа з зауваженнями до тендерної процедури.

 14/06/2017

   Відбувся захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук «Моделі та інструментальні засоби інформаційної технології підтримки університетських бізнес-інкубаторів ІТ-компаній»; спеціальність: 05.13.06 – Інформаційні технології; здобувач – Савельєв М.В.; науковий керівник – д.т.н., професор Литвинов В.В.

  06/2017
     Планується проведення Дванадцятої міжнародної науково-практичної конференції «Математичне та імітаційне моделювання. МОДС2017».
     Будуть розглядатися наукові та методичні питання з напряму моделювання складних екологічних, технічних, фізичних, економічних, виробничих, організаційних та інформаційних систем з використанням математичних та імітаційних методів. 

 06/2017
     Планується проведення Одинадцятої дистанційної науково-практичної конференції за міжнародною участю «Системи підтримки прийняття рішень. Теорія і практика. СППР-2017».
        Будуть розглядатися різні аспекти побудови систем підтримки прийняття рішень на всіх рівнях управління. Особлива увага приділятиметься принципам побудови систем підтримки прийняття рішень на вищому державному рівні, де найбільш висока ціна помилкових управлінських рішень. 

 02/11/2016

     Відбувся захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук «Навчання динамічних нейронних мереж на задачах довгострокового прогнозування»; спеціальність: 05.13.23 – Системи та засоби штучного інтелекту; здобувач – Чернодуб А.М.; науковий керівник – д.т.н., с.н.с. Різник О.М.

 10/2016
   
 06/2016
  
     
ІПММС НАНУ організував і провів Одинадцяту міжнародну науково-практичну конференцію «Математичне та імітаційне моделювання. МОДС'2016». 
   Розглядалися наукові та методичні питання з напряму моделювання складних екологічних, технічних, фізичних, економічних, виробничих, організаційних та інформаційних систем з використанням математичних та імітаційних методів. 
       Виданий збірник матеріалів конференції. 
        Планується проведення конференції у 2017 році. 


29/06/2016 

Відбувся захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук «Методи та моделi забезпечення сталої достовiрностi iнформацiї у безпроводових системах передачi даних»; спеціальність: 05.13.06 – Інформаційні технології; здобувач – Зайцев С.В.; науковий консультант – д.т.н., професор Казимир В.В. 

  

 25/01/2016

    Відбувся захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук «Інформаційна технологія управління високотемпературними виробничими процесами за даними відеоспостереження»; спеціальність: 05.13.06 – Інформаційні технології; здобувач – Ярмілко А.В.; науковий керівник – д.т.н., професор Литвинов В.В.

  
  
  

 
      Останнє оновлення: Jul 31, 2017