english version
 

Статут ІПММС НАН України

Концепція розвитку НАН України на 2014-2023 роки

Етичний кодекс ученого України

Положення про організацію освітнього процесу з підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії в ІПММС НАН України

Положення про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук в аспірантурі  та докторантурі ІПММС НАН України

Положення про порядок обрання та вивчення здобувачами ступеня доктора філософії вибіркових дисциплін в ІПММС НАН України

Правила внутрішнього трудового розпорядку для працівників ІПММС НАН України

Положення про академічну доброчесність в ІПММС НАН України

Наказ про створення комісії з питань академічної доброчесності в ІПММС НАН України

Положення про проектну групу із забезпечення освітньо-наукової діяльності в ІПММС НАН України

Наказ про затвердження складу проектної групи із забезпечення освітньо-наукової діяльності в ІПММС НАН України

Положення про порядок проведення атестації наукових працівників ІПММС НАН України

Положення про порядок розгляду справ здобувачів вчених звань професора та старшого дослідника Вченою радою ІПММС НАН України

Порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних посад наукових працівників ІПММС НАН України

Положення про Раду молодих учених ІПММС НАН України

Положення про систему внутрішнього забезпечення якості освіти в ІПММС НАН України 

Колективний договір 

Положення про гаранта освітньо-наукової програми в ІПММС НАН України

Положення про визнання результатів навчання, набутих у неформальній/інформальній освіті в ІПММС НАН України

 


 

 

 

 

 

      Останнє оновлення: Jun 28, 2022