Розроблений універсальний управляючий модуль для компонентів технічних систем, здатний спілкуватись з іншими модулями на спеціальній мові розподілених сценаріїв з метою організації поступового переходу до безпілотних розподілених систем, що забезпечують прийняття автономних рішень у критичних ситуаціях. Отриманий грант за програмою фонду Гумбольдта.

Розроблена мова розподілених сценаріїв з розвинутими можливостями паралельної та розподіленої обробки й цілісного просторового бачення і прийняття рішень.

Розроблена та протестована нова версія мови високого рівня для керування великими динамічними розподіленими системами - Мова Просторового Захоплення (МПЗ).

Для роботичних систем, що працюють в умовах невизначеності, удосконалена мова високого рівня – Мова Просторового Захоплення для вирішення проблем у неоднорідних гетерогенних динамічних сферах як фізичних, так і віртуальних. Розроблений принцип організації розподілених систем Інтелекту, Спостереження та Розвідки на основі високорівневої мережевої технології.              


      Останнє оновлення: Dec 26, 2017