Визначені методи та програмні засоби тривимірного моделювання гірських масивів з використанням баз даних результатів геомеханічних та геологофізичних досліджень.

Розроблена структура бази даних просторової геолого-геофізичної інформації породного масиву та шахтних виробок, розроблені імітаційні моделі процесів міграції та скупчень метану в вугільних родовищах і шахтах та планів ліквідації аварій.

Розроблені структура бази даних геолого-геофізичної інформації та метод тривимірного моделювання породних масивів і гірських виробок з метою прогнозування міграції та скупчень метану у вугільних родовищах та закритих шахтах за допомогою графічних нотацій «Дракон». Розроблені моделі головних вугільних пластів та гірського масиву ділянки «Бежанівська-3».


      Останнє оновлення: Dec 26, 2017