Розроблений універсальний управляючий модуль для компонентів технічних систем, здатний спілкуватись з іншими модулями на спеціальній мові розподілених сценаріїв з метою організації поступового переходу до безпілотних розподілених систем, що забезпечують прийняття автономних рішень у критичних ситуаціях. Отриманий грант за програмою фонду Гумбольдта.

Розроблена мова розподілених сценаріїв з розвинутими можливостями паралельної та розподіленої обробки й цілісного просторового бачення і прийняття рішень.

Розроблена та протестована нова версія мови високого рівня для керування великими динамічними розподіленими системами - мова просторового захоплення (МПЗ).

Для роботичних систем, що працюють в умовах невизначеності, удосконалена мова високого рівня – мова просторового захоплення для вирішення проблем у неоднорідних гетерогенних динамічних сферах як фізичних, так і віртуальних. Розроблений принцип організації розподілених систем інтелекту, спостереження та розвідки на основі високорівневої мережевої технології.

Розроблений новий високорівневий підхід до розподіленої обробки і керування, який дозволяє знаходити у реальному часі рішення для нерегулярних та кризових ситуацій, що можуть виникати у будь-який час та у різних точках світу. Запропоновані модель і технологія базуються на покритті розподілених динамічних систем за допомогою самонавігаційних просторових шаблонів, здатних до самостійного розмноження і самомодифікації, які задаються спеціальною рекурсивною мовою високого рівня.

Розроблена нова версія технології просторового захоплення, що не базується на традиційних взаємодіючих частинах або агентах, як зазвичай, а використовує код верхнього рівня, який сам розподіляється, сам відтворюється і сам змінюється, що охоплює і зіставляє розподілені системи під час виконання, забезпечуючи глобальну цілісність, цілеспрямованість і пошук ефективних рішень.

Розроблені основи для глибокої інтеграції різних об’єктів, що дозволяє об'єднати передове розподілене моделювання із просторовим паралельним і повністю розподіленим управлінням, роблячи все це в рамках одного і того ж високорівневого та дуже простого формалізму просторового захоплення і його основної мови просторового захоплення.

Розроблені нові шляхи застосування останньої версії технології просторового захоплення, яка базується на мобільних рекурсивних сценаріях, висловлених на спеціальній високорівневій мові просторового захоплення, що запатентована як технологічна версія Spatial Grasp Language, і яка здатна самостійно покривати розподілені середовища та утворювати в них потужні просторові інфраструктури, що можуть вирішувати будь-які розподілені проблеми.                                  


      Останнє оновлення: Jun 20, 2023