Розроблена структура двоканальної відмовостійкої системи з реконфігурацією. Розроблений підхід до моделювання функціонування відмовостійких систем засобами інтегрованого інструментального середовища на основі Matlab Simulink. Для статистичного моделювання надійності систем розроблений пакет програм ReliabMod, який базується на використанні дифузійного розподілу наробітку до відмови (DN-розподілу) складових частин.

Розроблена методологія створення та дослідження живучих гарантоздатних систем при їх використанні у критичних інфраструктурах.

Розроблена концепція створення електронної гарантоздатної системи автоматичної переїзної сигналізації (АПС-ЕГ) нового покоління з оптимізацією моменту закриття переїзду в залежності від швидкості руху потягу, що наближається, об'єктивним контролем зони переїзду, можливістю сигналізації про зайнятість переїзду на шляховий залізничний світлофор і в кабіну машиніста із забезпеченням екстреної зупинки потягу перед переїздом у разі потреби.

Розроблені методи, технології та програмні засоби моделювання, оцінки й прогнозування параметрів гарантоздатності (відмовостійкості, надійності, безпеки і живучості) систем керування на основі імітаційних моделей процесів їх функціонування та ймовірнісно-фізичних моделей відмов.

Розроблені інструментальні засоби розподіленого імітаційного моделювання гарантоздатних комп’ютерних систем керування критичного використання. Запропоновані інноваційні розробки комп’ютерних систем автоматики, які сприяють підвищенню ефективності й безпеки роботи магістрального та промислового залізничного транспорту.

Розроблені методи створення живучих високонадійних інтелектуальних комп’ютерних систем і ризикорієнтований підхід щодо оцінки рівня безпеки критичних систем та інфраструктур. Розроблений комплекс CASE-засобів проектування гарантоздатних комп’ютерних систем та ескізні проекти високонадійних систем автоматики на залізничному транспорті.

Розроблені стратегія відмовобезпеки як альтернативи повної відмовостійкості при проектуванні гарантоздатних комп'ютерних систем, методи доказу безпечності комп'ютерних систем та рекомендації з підвищення їх функціональної безпеки й живучості.  Розроблені нові методи експериментального оцінювання надійності обладнання в умовах малої статистики відмов.

У 2016-2017 рр. р
озроблені та впроваджені 2 Державних стандарти України:  ДСТУ 8647  «Надійність техніки. Оцінювання та  прогнозування надійності за результатами випробувань і (або) експлуатації в умовах  малої статистики відмов» та ДСТУ 8646  «Надійність техніки. Оцінювання і  прогнозування залишкового ресурсу (терміну служби) технічних систем».

На основі нової технології надійності - ймовірнісно-фізичних методів розроблена нова методика оцінювання і прогнозування показників надійності (безвідмовності, довговічності та інших показників надійності) технічних систем за результатами випробувань та/або експлуатації в умовах малої кількості відмов.

Розроблена типова Програма забезпечення гарантоздатності (ПЗГ) систем, проведена ревізія рівня безпеки та живучості систем протиаварійної автоматики (СПА) ГЕС на прикладі аварії на Саяно-Шушенській ГЕС, надана класифікація причин аварії, розроблені пропозиції щодо підвищення рівня гарантоздатності систем управління, контролю і захисту ГЕС, рекомендації щодо підвищення живучості СПА на сучасних ГЕС та загальногалузевий комплекс методів контролю (розрахунку) ризиків.

 

 


      Останнє оновлення: Jun 12, 2018