Клименко Віталій Петрович

 morozov_ao_photoДоктор фізико-математичних наук, професор.
Дiйсний член Академiї технологiчних наук України.
Дата народження - 02.08.1938.

  Трудова дiяльнiсть:

06.03.1971 - 30.09.1992 - завідувач відділу Спеціального конструкторського бюро математичних машин і систем Інституту кібернетики Академії наук УРСР;
з 01.10.1992 - 20.12.2021 - заступник директора з наукової роботи Інституту проблем математичних машин і систем НАН України;
з 21.12.2021 по теперішній час - в.о. директора Інституту проблем математичних машин і систем НАН України.

  Основна сфера наукових iнтересiв:

Інформатика, комп'ютерна алгебра, математичне і програмне забезпечення обчислювальних машин і систем, архітектура обчислювальних комплексів.

  Премiї та урядовi винагароди:

1982 р. - Орден «Знак пошани».
1993 р. - Державна премія України в галузі науки і техніки. За цикл праць «Математичні методи і програмні засоби для розпаралелювання та розв'язання задач на розподілених багатопроцесорних ЕОМ».
1998 р. - Премiя iменi В.М.Глушкова. За цикл праць «Програмні та апаратні засоби інтелектуалізації обчислювальних систем».
2009 р. - Почесна Грамота Верховної Ради України.
2009 р. - Подяка Прем'єр-міністра України.
  Опубліковано 230 наукових робіт, у тому числі 10 монографій, 3 довідники, 179 статей, 38 авторських свідоцтв та патентів на винаходи.

      Останнє оновлення: Jun 6, 2023