URL: null 

 

 

 Науковий журнал
"Математичні машини і системи"
 
За наказом МОН України №886 від 02.07.2020 журналу «Математичні машини і системи» (ISSN 1028-9763 (друковане видання)) присвоєно категорію Б і його включено до Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть бути опубліковані результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора наук, кандидата наук та доктора філософії у галузі технічних та фізико-математичних наук за такими спеціальностями:
113 – прикладна математика;
122 – комп’ютерні науки.

Жypнал пyблiкyє opигiнальнi тa oглядoвi стaттi наyкoвo-тeхнiчнoгo xapaктepy, звiти пpo нapaди, конференції, рецензії на мoнoгpафiї, матepiaли пpoблeмнoгo тa дискyсiйнoгo xаpактepy. У жypнaлi пyблiкyються статтi, щo oxoплюють такi poздiли:

Тeopeтичнi oснoви iнфopмaтики та кiбepнeтики. Обчиcлювaльнi мaшини, систeми тa мepeжi. Пpoблeми нeйpoкiбepнeтики та iнтeлeктуальних cистeм

Теоретична та практична реалізація сучасних інформаційних технологій і засобів комунікацій

Aлгopитмiчнa, пpoгpaмнa та aпapaтнa пiдтpимкa oбчислювaльниx систeм. Cитyaцiйнe yпpaвлiння. Cистeми пpийняття piшeнь. Мoдeлювaння нaвкoлишнього сеpeдoвищa. Інфoрмaцiйнo-aнaлiтичне мoдeлювaння соцiальних систем

Теорія і практика надійності технічних засобів і програмного забезпечення. Проблeми сepтифiкaції тexнoлoгiй i тexнiчниx зaсoбiв

 
Індексування та реферування

CrossRef;

Google Scholar;

        • WorldCat; 

        • Open Ukrainian Citation Index (OUCI);

        • Ulrich’s Periodicals Directory.   

  Електронна копія журналу зберігається у Національній бібліотеці України імені В.І. Вернадського та науковій електронній бібліотеці «Кіберленінка» (до 2020 р.).

З 2019 року науковим публікаціям журналу агентством CrossRef надаються цифрові ідентифікатори DOI (Digital Object Identifier).

У 2019 році підписано договір про співпрацю з Товариством з обмеженою відповідальністю «Антиплагіат» (система «Unicheck»). 

Періодичність публікації
Журнал виходить чотири рази на рік. 

Політика відкритого доступу
Журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями для загального суспільного прогресу. 

   Положення про авторські права
Наше видання використовує положення про авторські права  Creative Commons Attribution License (CC-BY) для журналів відкритого доступу.

  Автори залишають за собою право на авторство своєї роботи та передають журналу право першої публікації цієї роботи на умовах ліцензії Creative Commons Attribution License, яка дозволяє іншим особам вільно розповсюджувати опубліковану роботу з обов'язковим посиланням на авторів оригінальної роботи та першу публікацію роботи у цьому журналі. 

Положення про конфіденційність
Імена та електронні адреси, які вказуються авторами цього журналу, будуть використовуватись виключно для виконання внутрішніх технічних завдань журналу, вони не будуть поширюватися та передаватися стороннім особам. 

Вартість публікації
Публікація статей у журналі безкоштовна. Відправлення авторам примірників журналу здійснюється за кошти інституту. 

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ 

ПОРЯДОК РЕЦЕНЗУВАННЯ РУКОПИСІВ 

АРХІВ НОМЕРІВ ЖУРНАЛУ

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ АВТОРІВ