"МАТЕМАТИЧНІ МАШИНИ ТА СИСТЕМИ"

    Журнал публікує оригінальні та оглядові статті науково-технічного характеру, звіти про наради, конференції, рецензії на монографії, матеріали проблемного та дискусійного характеру.

У журналі публікуються статті, які охоплюють такі розділи:

  • ОБЧИСЛЮВАЛЬНІ СИСТЕМИ

    Тeopeтичнi oснoви iнфopмaтики та кiбepнeтики. Обчиcлювaльнi мaшини, систeми тa мepeжi. Пpoблeми нeйpoкiбepнeтики та iнтeлeктуальних cистeм

  • НОВІ  ІНФОРМАЦІЙНІ  І  ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНІ  ТЕХНОЛОГІЇ

    Теоретична та практична реалізація сучасних інформаційних технологій і засобів комунікацій

  • МОДЕЛЮВАННЯ І УПРАВЛІННЯ 

     Aлгopитмiчнa, пpoгpaмнa та aпapaтнa пiдтpимкa oбчислювaльниx систeм. Cитyaцiйнe yпpaвлiння. Cистeми пpийняття piшeнь. Мoдeлювaння нaвкoлишнього сеpeдoвищa. Інфoрмaцiйнo-aнaлiтичне мoдeлювaння соцiальних систем

  • ЯКІСТЬ, НАДІЙНІСТЬ І СЕРТИФІКАЦІЯ ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ І ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

    Теорія і практика надійності технічних засобів і програмного забезпечення. Проблеми сертифікації технологій і технічних засобів

  • ПАМ'ЯТЬ ТА ІСТОРІЯ

  • ДИСКУСІЙНІ ПОВІДОМЛЕННЯ


  • РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ

 

Головний редактор А.О.МОРОЗОВ, академік НАН України, професор, доктор техн.наук.
Заст. головн. редактора В.П.КЛИМЕНКО, професор, доктор фіз.-мат.наук.
Члени редакційної колегії:

І.І.ГОРБАНЬ, професор, доктор техн.наук;  О.А.ЛЕТИЧЕВСЬКИЙ, академік НАН України, професор, доктор фіз.-мат. наук; В.С.ЛИСЕНКО, чл.-кор. НАН України; В.А.ЛИТВИНОВ, професор, доктор техн.наук; В.В.ЛИТВИНОВ, професор, доктор техн.наук; В.С.МАДЕРИЧ, професор, доктор фіз.-мат. наук; Т.П.МАР'ЯНОВИЧ, чл.-кор. НАН України, професор, доктор фіз.-мат. наук; О.А.МОЛЧАНОВ, професор, доктор техн.наук; О.М.РІЗНИК, доктор техн.наук; П.С.САПАТИЙ, канд.техн.наук; В.І.СКУРІХІН, академік НАН України, професор, доктор техн. наук;  В.П.СТРЕЛЬНІКОВ, доктор техн. наук;  В.І.ХОДАК, канд. техн. наук; В.О.ЯЩЕНКО,  канд. техн. наук

        

                                  МІЖНАРОДНА РЕДАКЦІЙНА СЕКЦІЯ
Члени редакційної секції:

Р.ФОЛЬМАР, професор, Університет Карлсруе, Німеччина; Д.Г.ДЕЛЬГАДО-ФРІАС, професор, Вашингтонський університет, США; Р.ФІНКЕЛЬШТЕЙН, доктор, Корпорація Роботичні технології, США; К.КАВАМУРА, професор, Університет Вандербілт, США; М.СУГІСАКА, професор, Університет Оіта, Японія; М.КОЛЛІЕР, доктор, Дублінський університет, Ірландія; Д.ДЖОНСОН, професор, Відкритий університет,   Великобританія; ТУ ХУ-ЮАН, професор, Університет науки і технологій, Китай; Й. ЖАНГ, професор, Академія наук, Китай; АЛІЄВ АЛЕКПЕР АЛІ AГА ОГЛИ, доктор, професор,  Бакинський державний університет,  Азербайджан 

     З вимогами до оформлення статей можно ознайомитися тут .


АДРЕСА РЕДАКЦІЇ:

03680, м. Київ, проспект Академіка Глушкова, 42.
Інститут проблем математичних машин і систем НАН України.
Телефони: +380(44) 526 54 93, +380(44) 526 61 19.
Факс: +380(44) 526 64 57.
Еmail:  org[at]immsp.kiev.ua


      Останнє оновлення: Sep 11, 2015