Виявлена та досліджена тонка структура спектрів зображень місцевості та розроблений метод її застосування в системах високоточної візуальної навігації. Створений  дослідний зразок вітчизняної системи високоточної візуальної навігації, який за результатами стендових випробувань  відповідає світовому рівню досягнень у цій галузі.

Розроблений комплекс програм алгоритму візуальної навігації спецобчислювача для оперативно-тактичної ракети з головкою самонаведення. Створені програма та методика випробувань системи візуальної навігації. Випробування розробленого методу навігації підтвердили його ефективність і довели можливість зменшити величину похибки навігації у 2-3 рази порівняно з відомими аналогами.

Розроблен
ий програмно-апаратний комплекс автоматизованого робочого місця (АРМ) оператора авіаційно-транспортного комплексу (АТК), який призначений для льотних випробувань інформаційних датчиків головок самонаведення оперативно-тактичної ракети. Створене та експериментально випробуване програмне забезпечення дослідного зразка АРМ оператора АТК, який є потужним засобом для виконання різноманітних досліджень і випробувань високоточних систем навігації та наведення для безпілотних літальних апаратів різного призначення.   

      Останнє оновлення: Dec 26, 2017