Виявлена та досліджена тонка структура спектрів зображень місцевості та розроблений метод її застосування в системах високоточної візуальної навігації. Створений  дослідний зразок вітчизняної системи високоточної візуальної навігації, який за результатами стендових випробувань  відповідає світовому рівню досягнень у цій галузі.

Розроблений комплекс програм алгоритму візуальної навігації спецобчислювача для оперативно-тактичної ракети з головкою самонаведення. Створені програма та методика випробувань системи візуальної навігації. Випробування розробленого методу навігації підтвердили його ефективність і довели можливість зменшити величину похибки навігації у 2-3 рази порівняно з відомими аналогами.

Розроблен
ий програмно-апаратний комплекс автоматизованого робочого місця (АРМ) оператора авіаційно-транспортного комплексу (АТК), який призначений для льотних випробувань інформаційних датчиків головок самонаведення оперативно-тактичної ракети. Створене та експериментально випробуване програмне забезпечення дослідного зразка АРМ оператора АТК, який є потужним засобом для виконання різноманітних досліджень і випробувань високоточних систем навігації та наведення для безпілотних літальних апаратів різного призначення.

На замовлення ДП «КБ «Південне» імені М.К. Янгеля» вченими інституту розроблений та програмно реалізований ефективний алгоритм візуальної навігації для високоточного наведення оперативно-тактичної ракети (ОТР) на кінцевій ділянці балістичної траєкторії. Експериментальні випробування діючих макетів головок самонаведення (оптичної та радіолокаційної) на землі та в польоті з використанням супутникових зображень різних типів місцевості 
підтвердили високу ефективність алгоритму, який за точністю в 2-3 рази переважає інші відомі методи візуальної навігації (похибка визначення координат ОТР становить 1,5-2,5 м).

Для системи високоточної візуальної навігації беспілотних літальних апаратів
  проведені льотні випробування діючих макетів головок самонаведення з використанням автоматизованого робочого місця авіаційно-технічного комплексу. Льотні випробування продемонстрували створення в Україні сучасної науково-технічної бази для випробування високотехнологічних засобів наведення та навігації, яка забезпечить прискорення досліджень і розробок у цій важливій галузі. Отримані результати будуть використані для розробки принципово нових засобів  високоточної навігації високо-динамічних літальних апаратів.
  
       

      Останнє оновлення: Jul 8, 2019