Розроблені за вимогами МНС програмно-апаратні комплекси раннього виявлення надзвичайних ситуацій, які впроваджені у м. Черкаси на об’єктах, які використовують у технологічному циклі небезпечні для людини та навколишнього середовища речовини.

Розроблені типові програмно-технічні рішення для впровадження структур диспетчеризації систем автоматизованого управління складними об’єктами різних галузей промисловості. Введено в дію 26 систем автоматизованого управління складними об’єктами комунальної і промислової сфери в Україні та 6 систем в Росії і Білорусі.

Розроблені та впроваджені на підприємствах з потенційно небезпечними технологічними процесами типові апаратні та програмні засоби для побудови систем раннього виявлення надзвичайних ситуацій для попередження катастрофічних впливів на здоров’я людини та навколишнє середовище.

У 2014-2016 рр. розроблені та впроваджені більше тисячі засобів та систем автоматизації інженерного обладнання з використанням спеціально виготовлених шаф автоматизації «ЕЛЕКОН», які працюють на базі мікропроцесорних модулів.

      Останнє оновлення: Dec 26, 2017