Розроблений удосконалений метод обчислення впливу економічних чинників на обсяг продажу товарів масового споживання.

Розроблені загальна модель розвитку складних процесів у виробничій та соціально-економічній сферах та методи аналізу процесів розвитку на основі теорії інфінітезімального оператора.

Розроблені алгоритми впливу собівартості товару на попит та прогнозування кількості представників компаній при розповсюдженні товарів шляхом мережевого маркетингу.

Розроблений прикладний алгоритм, що визначає ступінь впливу купонів, які розповсюджуються торговою мережею серед споживачів, на попит.

Розроблений прикладний алгоритм, що визначає ступінь впливу інтернетреклами на попит. Дослідження відповідає класичній схемі Marketing mix modeling.

Удосконалений метод Bayesian random effect models, за яким трапляється, що обчислені коефіцієнти впливу ціни на попит суперечать бізнеслогіці та здоровому глузду. Це відбувається тому, що вхідні дані не завжди задовольняють умовам, які потребує Bayesian random effectmodel. Розроблені алгоритми, які дозволяють визначити такі нові значення коефіцієнтів, що задовольнять бізнеслогіку, але практично не впливають на похибку моделювання.

Розроблений прикладний алгоритм
моделювання впливу багаторівневих промоакцій на попит. 

 

 

 


      Останнє оновлення: Jun 12, 2018